Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

ΩΡΟΛΟΓΙΟ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σας παρουσιάζω το  ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου , απευθυνόμενη κυρίως στους νέους γονείς του σχολείου μας , έτσι ώστε να γνωρίσουν το πως κατανεμέται ο χρόνος  στο δημόσιο Νηπιαγωγείο .Βέβαια το πρόγραμμα αναπροσαρμόζετε σύμφωνα με τις ημερήσιες ανάγκες  των παιδιών.