Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

 Ταξιδεύω με την Μυθολογία  στο Νηπιαγωγείο -  Power Point
Όλη   την χρονιά γινόταν καταγραφή του προγράμματος σε power point  το οποίο ολοκληρώθηκε με την λήξη του σχολικού έτους .Πατήστε στην Εδώ για να το  δείτε και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας για περαιτέρω χρήση .................................